Подайте сигнал за нередност/предложение:

Обратна връзка за контакт (в случай че посочите данни за контакт, Вашата анонимност ще бъде гарантирана, като наред с това ще можем да Ви информираме за резултата от предприетите действия):

СИГНАЛИ ЗА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В РИСК

    • Национална телефонна линия за деца: 116111 (http://116111.bg) „Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Екип от консултанти приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни въпроси и проблеми на децата, тийнейджърите и родителите. Разговорът с консултантите на Националната телефонна линия е безплатен. С тях децата могат да се свържат по всяко време на денонощието. Може да позвънят от стационарен или мобилен телефон. Ако нямат възможност да използват телефон или пък по някаква причина не желаят, може да изпратят e-mail или да зададеш въпрос на електронната страница на Линията. Децата могат да споделят: за проблеми в семейството; за проблеми в училище; ако някой ги заплашва; ако някой упражнява насилие върху тях; ако се чувстват заплашени или несигурни; ако нещо неочаквано и сериозно се е случило; ако си в беда; ако техни приятели и съученици са в беда.”

 

  • Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981 76 86

КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ:

  • Държавна агенция за закрила на детето
  • Агенция за социално подпомагане
  • Държавна агенция за закрила на детето

 

СИГНАЛИ ЗА ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

    • ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН – МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

На телефон (02) 9888205 (от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден) могат да бъдат подавани сигнали за екологично замърсяване. За повече информация, посетете сайта на Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/